Om te bepalen welk antipsychoticum de voordeligste uitkomsten kent als het gaat om therapietrouwheid, maar ook bijvoorbeeld de kosten, bijwerkingen en kwaliteit van leven, worden deelnemers verdeeld in drie groepen door loting. In groep (a) worden deelnemers wekelijks behandeld met penfluridol, in groep (b) worden deelnemers dagelijks behandeld met olanzapine en in groep (c) worden deelnemers dagelijks behandeld met risperidon. De behandelaar bepaalt in overleg met de deelnemer welke dosering van het medicijn wordt voorgeschreven.

randomisatieschema

Patiënten die voorafgaand aan de studie olanzapine of risperidon gebruiken kunnen wel /ook meedoen. Omdat de omstandigheden van alle deelnemers in de studie gelijk moeten zijn, is het wel belangrijk dat er bij alle deelnemers een verandering van medicatie optreedt. Als patiënten olanzapine gebruiken voorafgaand aan de studie, kunnen zijn dus niet gerandomiseerd worden in groep (b) olanzapine en zullen zij gerandomiseerd worden voor groep (a) penfluridol of groep (c) risperidon. Hetzelfde geldt voor patiënten die voorafgaand aan de studie risperidon gebruiken; zij kunnen dus niet gerandomiseerd worden in groep (c) risperidon, maar zullen gerandomiseerd worden in groep (a) penfluridol of groep (b) olanzapine. Dit kan ingevuld worden tijdens het randomisatieproces.

ALEA
Patiënten worden online gerandomiseerd middels het randomisatiesysteem ALEA. Het onderzoeksteam zal dit voor u doen. Na het randomisatieproces ontvangt u van het onderzoeksteam een mail met de uitslag van de randomisatie en het bijbehorend recept waarop u de naam van de patiënt, geboortedatum van de patiënt, datum en een handtekening moet plaatsen.

Recept
Nadat via ALEA duidelijk is geworden in welke groep de patiënt gerandomiseerd is, krijgt u de uitslag en het bijbehorende recept via de mail. Dit recept dient door u gefaxt te worden naar ACE Pharmaceuticals, faxnummer: +31 36 5229096, zodat de studiemedicatie geleverd kan worden.

Indien nodig kunt u hieronder het bijpassende recept downloaden.

Recept Penfluridol

Download het Penfluridol recept

Recept Olanzapine

Download het Olanzapine recept

Recept Risperidon

Download het Risperidon recept

Partners One for Seven Study

amc
antes
bavo
ggz
erasmus mc
mondriaan
yulius
espri
ggz delfland