Promotors: Prof. dr. C.L. Mulder, Psychiater, Prof. dr. L. de Haan, Psychiater
Beiden verantwoordelijk voor begeleiding van de onderzoekers en supervisie over het project.

Co-promotor: Dr. A. Wierdsma
Verantwoordelijk voor de begeleiding van de onderzoekers en ondersteuning bij methodologische aspecten van het project.

Onderzoeksmedewerker: Femke Jongejan, MSc
Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderzoeksproject in samenwerking met alle betrokken partijen.

Interviewers: Universitaire studenten (of reeds afgestudeerd in) geneeskunde en psychologie. Verantwoordelijk voor het afnemen van vragenlijsten bij de deelnemers. Er zal onder andere worden gekeken naar symptomen, bijwerkingen, zorggebruik, ziekte-inzicht, attitude tegenover medicatie, kosten van de zorg en kwaliteit van leven.

Behandelaars van alle deelnemende centra
Verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens over de therapietrouw van de deelnemers.

Heeft u vragen of wilt u meedoen? Vul dan onderstaande formulier in.

Partners One for Seven Study

amc
antes
bavo
ggz
erasmus mc
mondriaan
yulius
espri
ggz delfland