One for Seven is een studie die onderzoek doet naar de effectiviteit en verdraagzaamheid van penfluridol (acemap) in vergelijking tot (de) tweede-generatie antipsychotica (olanzapine en risperidon). Via dit onderzoek willen we onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  1. Welke medicijn verbetert de therapietrouw bij patiënten met een psychotische stoornis, een wekelijks of dagelijks middel?
  2. Welke bijwerkingen treden er op bij het gebruik van antipsychotica?
  3. Waarom stoppen patiënten met een psychotische stoornis met het gebruik van hun medicijnen?
  4. Wat is het ziekte-inzicht van patiënten met een psychotische stoornis?

De One for Seven Study zal de komende twee jaar bovenstaande vragen proberen te beantwoorden door onderzoek te doen bij 180 patiënten met een psychotische stoornis. De studie zal in het voorjaar van 2016 starten. Er zijn op dit moment zeven deelnemende instellingen, verspreid door heel Nederland: Academisch Medisch Centrum (AMC), Antes (Delta Psychiatrisch centrum), BAVO Europoort, GGz Breburg, Erasmus Universitair Medisch Centrum, Mondriaan GGZ en Yulius.

Doel van One for Seven: het verbeteren van de behandeling van patiënten met een psychotische stoornis

 

Flyer

Download hier de complete brochure

Partners One for Seven Study

amc
antes
bavo
ggz
erasmus mc
mondriaan
yulius
espri
ggz delfland