Uw deelname

Als u besluit mee te doen aan de One for Seven Study levert u een hele belangrijke bijdrage aan onderzoek naar therapietrouw bij antipsychotica. Op dit moment is nog niet duidelijk  welk antipsychoticum de grootste therapietrouw oplevert. Het vinden van een geschikt medicijn is van belang voor alle patiënten met een psychotische stoornis. Daarom wordt tijdens dit onderzoek naast therapietrouw gekeken naar symptomen, bijwerkingen, kwaliteit van leven, attitude tegenover medicatie en kosten van de zorg bij behandeling met antipsychotica. Uw deelname heeft niet direct een voordeel voor uzelf. Maar u helpt door uw deelname wel mee aan de verbetering van de behandeling van mensen met een psychotische stoornis in de toekomst.

De medicijnen die we onderzoeken, zijn penfluridol (acemap), olanzapine en risperidon. Penfluridol moet wekelijks worden ingenomen en olanzapine en risperidon moeten dagelijks worden ingenomen.  Op dit moment is nog niet duidelijk of er verschillen zijn in therapietrouw, symptomen, bijwerkingen en zorggebruik, van deze medicijnen. Om dit te beoordelen worden deelnemers in 3 groepen verdeeld door loting. In groep (a) worden deelnemers wekelijks behandeld met penfluridol, in groep (b) worden deelnemers dagelijks behandeld met olanzapine en in groep (c) worden deelnemers dagelijks behandeld met risperidon. Uw behandelaar bepaalt in overleg met u welke dosering van het medicijn u krijgt.

Om de medicijnen te vergelijken zal bij alle deelnemers op 3 momenten een onderzoek worden verricht bij de start van het onderzoek, na 3 maanden en na 12 maanden.  Tijdens deze onderzoeksmomenten zal een interview worden afgenomen, waarbij verschillende vragen gesteld worden gesteld over o.a. symptomen, bijwerkingen en zorggebruik. Daarnaast zullen wij lichamelijk onderzoek verrichten, waarbij we u meten en wegen, en we nemen bloed bij u af indien u dat goed vindt. Dit lichamelijk onderzoek en de bloedafname wordt gedaan door een verpleegkundige of arts.

Toestemming

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet meer mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt mee meedoen. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek. U hoeft geen reden op te geven waarom u wilt stoppen. Indien u wel mee wil doen aan het onderzoek moet u schriftelijk toestemming geven door te tekenen. Zonder handtekening kunt u niet deelnemen.

Beloning

Iedereen die aan de One for Seven Study deelneemt, verdient wat ons betreft een beloning. Wanneer u aan de studie deelneemt ontvangt u per onderzoeksmoment een vergoeding van 25 euro. Als u aan alle drie de onderzoeksmomenten deelneemt ontvangt u in totaal 75 euro.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u ons mailen of bellen:

Hieronder kunt u de informatiefolder vinden met uitleg over uw deelname.

Flyer

Download hier de complete brochure

Partners One for Seven Study

amc
antes
bavo
ggz
erasmus mc
mondriaan
yulius
espri
ggz delfland