One for Seven is een studie die onderzoek doet naar de effectiviteit en verdraagzaamheid van penfluridol (acemap) in vergelijking met de tweede-generatie antipsychotica olanzapine en risperidon. Primair wordt er gekeken naar mogelijke verschillen in therapietrouw. Maar ook bijvoorbeeld symptomen, bijwerkingen, kosten van de zorg en kwaliteit van leven worden onderzocht.

Achtergrond

Problemen met therapietrouw zijn aanwezig in 40-75% van de patiënten met een psychotische stoornis en is geassocieerd met meer recidieven en ziekenhuisopnames, wat leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg. Momenteel is penfluridol (ACEMAP) het enige langwerkende antipsychoticum dat oraal eenmaal per week kan worden ingenomen. Hierdoor verwachten we een betere therapietrouw dan bij dagelijkse middelen, met als gevolg minder recidieven en lagere zorgkosten.

Doelen

– Vergelijken van de effectiviteit van penfluridol met die van risperidon en olanzapine
– Het beschikbaar houden van penfluridol voor de patiënt
– Opname van penfluridol in de richtlijnen voor psychiatrische behandeling van psychose, indien penfluridol net zo effectief blijkt als risperidon en/of olanzapine

Interventie

Patiënten worden gerandomiseerd naar (a) wekelijks penfluridol, (b) dagelijks risperidon en (c) dagelijks olanzapine met een verhouding 2:1:1.

Studie design

Multicenter open label gerandomiseerde gecontroleerde studie met 180 patiënten. Bij 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 weken en 6, 9 en 12 maanden wordt informatie over therapietrouw verzameld (primaire uitkomstmaat) door middel van pillen tellen, bepaling van de antipsychoticum-bloedspiegel en een zelfrapportage vragenlijst. Op baseline, na 3 maanden en na 12 maanden follow-up wordt aan de hand van verschillende vragenlijsten informatie verzameld over de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid , houding ten op zichte van de medicatie, subjectief welzijn , inzicht , de gezondheidszorg gerelateerde kosten en de kwaliteit van leven (secundaire uitkomstmaten).

Studie populatie

criteria

Deelnemende instellingen

De One for Seven Study zal de komende twee jaar bovenstaande vragen proberen te beantwoorden door onderzoek te doen bij patiënten met een psychotische stoornis. De studie zal in het voorjaar van 2016 starten. Er zijn op dit moment zeven deelnemende instellingen, verspreid door heel Nederland: Academisch Medisch Centrum (AMC), Antes (Delta Psychiatrisch centrum), BAVO Europoort, GGz Breburg, Erasmus University Medical Center (Erasmus MC), Mondriaan GGZ en Yulius.

Voor wat hoort wat!

Natuurlijk vinden wij dat uw bijdrage beloond moet worden! Als u zich als behandelaar inzet om zoveel mogelijk geschikte patiënten te vinden, maakt u kans op een aantrekkelijke prijs. Wij verloten namelijk onder alle deelnemende behandelaars 1x een iPad mini, 5x een restaurant bon en 10x een VVV-bon.

Flyer

Download hier de complete brochure voor behandelaars

Randomisatieproces

Wilt u meer informatie over het randomisatieproces?

Aanmelden

Wilt u een patiënt aanmelden? Klik dan op onderstaande button

Onderzoekers

Wil u contact met de onderzoekers? Klik dan op onderstaande button

Patiënten

Wil u informatie voor uw patiënt? Klik dan op onderstaande button

Partners One for Seven Study

amc
antes
bavo
ggz
erasmus mc
mondriaan
yulius
espri
ggz delfland